Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı maşer içre değeri olan , kudret, biçimci ve sair davranış biçimlerini vüruttirdiği süreçlerin tübaşöğretmen.

Eğitim, önceden saptanmış esaslara bakılırsa insanların davranışlarında belli vürutmeler esenlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Eğitim; bireyin davranışlarındaki yaşantısı kanalıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değdavranışme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kadar eğitimin bir çok tanımı binalabilmektedir. Ancak, hasetmüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanım:

“Kişinin davranışında, kendi yaşantısı kanalıyla ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin amaçlarına tatminkâr ) değdavranışme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu teşhis bakılırsa;

· Eğitim bir süreçtir.

· Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının mergup yönde değdavranıştirilmesi amaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değdavranışme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç asliye öğesi vardır.

1. Lakinç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Eğitim amaçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam fiyat ve istimara ile son bulur. Sürecin bu mantığı tamlık kültürler midein bire birdır. Lakinçların içeriği ve öğrenme midein kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre bakılırsa değdavranışebilir, ancak sürecin doğası değdavranışmez.

Eğitim kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih süresince biraşkın filozof ve terbiyeci, eğitimin ne olduğuna dayalı farklı farklı tanımlamalarda bulunmuşdolaşma. Günümüzde ise eğitimin ikrar edilen ölçün tanımı şudur: Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları kanalıyla kasıtlı olarak istendik davranış değdavranışikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın içre eğitime dayalı bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları kanalıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değdavranışikliği” ve “müddetç” kadar kelimeler eğitimin anne taşlarıdır.

Eğitim, sima midein hayat boyu devam fail bir süreçtir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik kısaca beklentilere ve hedeflere tatminkâr olabileceği kadar istenmedik yönde de vürutebilir. Eğitim sürecinin davranışletilmesi ise kasıtlı kısaca programlı ve programlı olabileceği kadar vürutigüzel de mümkün. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal yetişek, vürutigüzel meydana getirilen eğitime ise informal yetişek denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek ekol, dershane, yetişek merkezleri kadar mekânlarda verilen yetişek formal; bireyin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı sıfır yetişek ise informal eğitidir. Doğrusu yetişek yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim Türleri
Eğitim türlerine bakılırsa sınıflandırıldığında formal ve informal yetişek yetişmek üzere iki tür ortaya çıkar. Formal yetişek okullarda ya da kurumlarda belli bir maksat ve yetişek çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu yetişek tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende yetişek süreci idari bir kadro ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal yetişek ise hudayinabit vüruten hesapsız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki birey bu eğitimi sosyal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim Sistemi
Eğitim, bir tertibat olarak ele allıkındığında ise yetişek sisteminin üç asliye ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Referans; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, donanım, maliyet, personel kadar fiziki unsurlardır. Müddetç; ekol içre gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve ders aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde eksperlik, yeterlilik, bitirme, test özları kadar mergup davranış değdavranışiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko